ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
DUOMENŲ ANALIZĖS TECHNIKA IR PAJAMŲ VALDYMAS: TARPININKO ĮTAKA PERNELYG DIDELIO PASITIKĖJIMO VADYBOS SRITYJE
Lina Yan, Yuhui Dai, Xia Qiu

SANTRAUKA.  "Duomenų analizės technika" (angl. Analyst following) yra svarbi išorinio stebėjimo sistema, ribojanti biržos prekybos sąrašuose esančių įmonių pajamų valdymą. Vis dėlto poveikį turinti technika išlieka neaiški. Siekiant išnagrinėti "Duomenų analizės technikos" pajamų valdymą veikiančią sistemą, naudojantis įmonių duomenimis pagal Kinijos 2009-2017 m. A-share įmonių sąrašą, buvo ištirti daugialypės regresijos Fama-Macbeth ir Probit metodai, "Duomenų analizės technikos" poveikis pajamų valdymui bei tarpinis per didelio pasitikėjimo vadybos srityje vaidmuo. Analizuota sąsaja tarp "Duomenų analizės technikos" ir pajamų valdymo. Rezultatai atskleidė, kad "Duomenų analizės technika" riboja biržos prekybos sąrašuose esančių įmonių pajamų valdymą - pernelyg didelį pasitikėjimą vadybos srityje. O "Duomenų analizės technika" atlieka tarpininko vaidmenį. "Duomenų analizės technikos" įtaka ribojant pajamų valdymą labiau juntama valstybinėse nei nevalstybinėse įmonėse. Be to, turto ir įsipareigojimų santykis bei augimo tempai rodo reikšmingą teigiamą koreliaciją su įmonės pajamų valdymu. Tačiau įmonės esama situacija ir augimas atskleidžia neigiamas koreliacijas su pajamų valdymu. Išvados praplečia pajamų valdymo įtakos veiksnių tyrimo ribas ir suteikia teorinį bei sprendimų priėmimo pagrindą tobulinti biržos prekybos sąrašuose esančių įmonių valdymo mechanizmą ir jų vadovų galios apribojimus.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: pajamų valdymas, "Duomenų analizės technika", pernelyg didelis pasitikėjimas vadybos srityje, tarpininko įtaka.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict