ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
VADOVIŲ IR ĮMONIŲ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS EFEKTYVUMAS: INSTITUCINĖS APLINKOS SKIRTUMŲ IR PATIRTIES UŽSIENYJE HETEROGENIŠKUMO ASPEKTAI
Jintao Lu, Licheng Ren, Jiayuan Qiao, Wenfang Lin, Yifan He

SANTRAUKA.  Pastaraisiais metais vadovių, skatinačių taikyti įmonių valdymo ir įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) strategiją, reikšmė sulaukė didelio akademinio ir industrinio susidomėjimo. Praktiniai atvejai ir teorinės studijos atskleidė, kad vadovės atlieka labai svarbų vaidmenį didinandamos ĮSA efektyvumą. Tačiau vadovių mikro įtakos mechanizmas ĮSA efektyvumui nagrinėjamas retai. Siekiant atkreipti dėmesį į šią problemą, atsižvelgus į institucinės aplinkos ir vadovių patirties užsienyje aspektus, buvo tiriamas galimas institucinės aplinkos skirtumų ir patirties užsienyje heterogeniškumo poveikis ryšiui tarp vadovių ir ĮSA efektyvumo. Taikytas kartotinės regresijos modelis, naudoti ĮSA duomenys (2010-2017 m.), paviešinti "Hexun" kompanijos, pateikti Kinijos įmonių, kurioms priskirtos A klasės akcijos. Rezultatai atskleidė, kad Kinijos kontekste, palaipsniui didėjant vadovių skaičiui vadovų komandoje, egzistuoja U formos ryšys tarp vadovių ir ĮSA efektyvumo. Dėl jo ĮSA efektyvumas pirmiausia sumažėja, vėliau vėl padidėja. Vadovės, turinčios patirties užsienyje, įmonių valdyme atlieka svarbų vaidmenį, dėl kurio ĮSA efektyvumas gali labai padidėti. Gera institucinė aplinka taip pat gali efektyviai skatinti vadoves, turinčias patirties užsienyje, aktyviai dalyvauti ĮSA veikloje. Šio tyrimo išvadose pateiktos politikos kūrimo teorinės nuorodos. Nuorodomis siekiama gerinti institucinę aplinką, sprendimų priėmimo vykdymą, paskatinti įtraukti ir įdarbinti aukšto lygio užsienio talentus į firmas, kurios taip pat labai svarbios mažinant lyčių nelygybę.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: vadovės, įmonių socialinė atsakomybė, patirtis užsienyje, institucinė aplinka.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict