ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
TIEKĖJO, PASIŽYMINČIO MAŽUS ANGLIES DIOKSIDO KIEKIUS IŠSKIRIANČIOMIS TECHNOLOGIJOMIS, PASIRINKIMAS TAIKANT INTUICINĮ NEAPIBRĖŽTĄJĮ LINGVISTINĮ SDPT METODĄ IR INTEGRUOJANT TINKLO ANALIZĖS PROCESĄ
Huchang Liao, Yilu Long, Ming Tang, Abbas Mardani, Jiuping Xu

SANTRAUKA.  Nūdien mokslininkai ir specialistai skiria vis daugiau dėmesio aplinkos taršai ir energijos trūkumui. Tiekimo grandies įmonė, norinti susikurti socialinę tapatybę ir pasiekti didžiausią pelną, privalo taikyti veikimo metodus, susijusius su mažu anglies dioksido kiekiu. Mažai anglies dioksido išskiriančios tiekimo grandies valdyme viena svarbiausių problemų yra tiekėjo pasirinkimas. Jis gali būti laikomas tipine, daug kriterijų turinčia sprendimo pasirinkimo problema, kai atsižvelgiama į įvairius skirtingų aspektų indikatorius. Sudėtingėjant socialinei ir ekonominei aplinkai, vertintojui sunku gauti būtiną informaciją apie visus kriterijus ir alternatyvas. Todėl į vertinimo procesą yra įsitraukę daug ekspertų. Aktuali literatūra dažniausiai susitelkia į kelių kriterijų metodus, skirtus priimti sprendimą siekiant išspręsti problemas dėl tiekėjo pasirinkimo. Tačiau ne visi ekspertai yra susipažinę su kiekvienu alternatyvų ir kriterijų aspektu, todėl originali informacija yra nepatikima. Siekiant užtaisyti spragas, šiame straipsnyje siūlomas modelis, integruojantis socialinio dalyvavimo paskirstymo tinklo (SDPT) ir analizės tinklo procesus intuicinėje neapibrėžtojoje lingvistinėje aplinkoje. SDPT pateikia įgalioto vertinimo mechanizmą, kuris ekspertams leidžia įgalioti kitus ekspertus, galinčius įvertinti alternatyvas. Problemą galima išspręsti šio mechanizmo dėka, nors ekspertai ir nėra susipažinę su tam tikromis specifinėmis sritimis. Šis analizės tinklo procesas naudojamas norint nustatyti kriterijų svarbą tuo atveju, kai esama ryšių tarp kriterijų. Siekiant lengviau suvaldyti netikslią ir abejotiną informaciją, pasitelkiamas intuicinės neapibrėžtosios lingvistikos terminynas, informacijos kokybę nurodantis lingvistinėmis išraiškomis. Pateikiamas mažai anglies dioksido išskiriančio tiekėjo pasirinkimo iš saulės energetikos įmonių iliustruojantis pavyzdys, patvirtinantis siūlomo modelio praktiškumą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: mažai anglies dioksido išskirianti tiekimo grandis, tiekėjo pasirinkimas, socialinio dalyvavimo paskirstymo tinklas, analizės tinklo procesas, intuicinės neapibrėžtosios lingvistikos terminynas, sprendimo priėmimas atsižvelgiant į kelis kriterijus.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict