ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
SLOVAKIJOS AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJŲ TECHNINIO EFEKTYVUMO IR PRODUKTYVUMO POKYČIŲ RAIDA 2005-2015 M.: MALMQUIST INDEKSO METODAS
Matus Kubak, Beata Gavurova, Gabriel Drotar

SANTRAUKA.  Pasitelkus Malmquist indeksą, buvo atlikta Slovakijos fakultetų efektyvumo ir inovacijų potencialo analizė. Buvo išskirtos devynios fakultetų grupės: Ekonomikos, Filosofijos, Agronomijos, Technologijos, Gamtos mokslų, Medicinos, Įvairių studijų, Švietimo ir Teisės. Tyrimo įvesties kintamieji yra studentai, dėstytojai ir doktorantūros studijos. Išvesties kintamieji yra leidiniai, citatos ir dotacijos. Pagrindinė išvada: Slovakijos fakultetai pasižymi didesnėmis galimybėmis nei novatoriškumu. Buvo nustatytas bendras, tarp visų fakultetų grupių dominuojantis modelis. Išsiaiškinta, kad fakultetai, tikslingai siekdami geresnių reitingų, gali prisitaikyti prie reitingavimo kriterijų.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: Malmquist indeksas, efektyvumas, inovacijos, fakultetai, Slovakija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict