ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
PAJAMŲ NELYGYBĖS POVEIKIO EKONOMIKOS AUGIMUI VERTINIMAS
Remigijus Čiegis, Aidas Dilius

SANTRAUKA.  Tyrimo tikslas - išnagrinėjus pajamų nelygybės poveikio ekonomikos augimui teorines interpretacijas, įvertinti pajamų nelygybės poveikį ekonomikos augimui skirtingose šalių grupėse. Tyrimo objektas - pajamų nelygybės poveikis ekonomikos augimui. Tyrimo uždaviniai: 1) teoriškai pagrįsti pajamų nelygybės poveikio ekonomikos augimui transmisijos kanalus; 2) empiriškai patikrinti siūlomus modelius ES šalyse, išskirtose į grupes pagal pajamų nelygybės lygį ir pajamų vienam gyventojui lygį. Rezultatai pagrįsti 28 ES šalių 1995-2014 metų laikotarpio paneliniais duomenimis. Pirmoje straipsnio dalyje apibendrintos pajamų nelygybės poveikio ekonomikos augimui teorijos ir atlikta kitų autorių, nagrinėjusių pajamų nelygybės poveikį ekonomikos augimui, empirinių tyrimų analizė. Antroje straipsnio dalyje sukonstruoti pajamų nelygybės poveikio ekonomikos augimui vertinimo modeliai, pagrįsta pajamų nelygybės poveikio ekonomikos augimui vertinimo metodika ir aptariami empiriniame tyrime naudojami kintamieji. Trečioje straipsnio dalyje nustatyta, kad didėjanti pajamų nelygybė daro nevienareikšmį poveikį ekonomikos augimui skirtingais transmisijos kanalais - kreditų rinkos netobulumo kanalu, fiskalinės politikos kanalu. Pajamų nelygybės nevienareikšmis poveikis ekonomikos augimui taip pat priklauso nuo šalies pajamų nelygybės lygio ir šalies išsivystymo lygio. ES šalyse nustatyta, kad pajamų nelygybė skatino ekonomikos augimą šalių grupėse, kurios pasižymėjo aukštesniu pajamų nelygybės lygiu ir aukštesniu šalies išsivystymo lygiu. Šalių grupėse, kurios išsiskyrė žemesniu pajamų nelygybės lygiu ir skirtingu šalies išsivystymo lygiu, pajamų nelygybė lėtino ekonomikos augimą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: pajamų nelygybė, ekonomikos augimas, fiskalinė politika.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict