ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
NEOLIBERALIOS EKONOMIKOS POLITIKOS POVEIKIS PIETRYČIŲ EUROPOS ŠALIŲ EKONOMINIAM VYSTYMUISI
Milica Delibasic

SANTRAUKA.  Šiame straipsnyje analizuojamas pasiekto ekonominio vystymosi lygmens suvokimas pasirinktose posovietinėse valstybėse Pietryčių Europoje (PRE). Stebėtose valstybėse siekiama įvertinti neoliberalios politikos neigiamo poveikio lygį ir jo komponentus ekonominio vystymosi lygmenyje. Straipsnyje keliama hipotezė, kad neoliberali ekonominė politika paskatina daug neigiamų reiškinių ir padarinių (ekonominių, institucinių ir socialinių) PRE valstybėse, kurios dažnai pasitelkia pusiau neoliberalią ekonominę politiką. Norint suvokti neoliberalios makroekonomikos politikos pagrindinių svertų poveikį ekonominiam vystymuisi, tyrime taikytas kartotinės tiesinės regresijos metodas. Apibendrintina, kad stiprus neoliberalios ekonomikos politikos poveikis ir visi jo elementai atsiskleidžia žemo ekonominio vystymosi lygyje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: liberalizmas, neoliberalizmas, makroekonomikos politika, institucinis monizmas, institucinis pliuralizmas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict