ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
NAUJAS GRUPINIO SPRENDIMŲ PRIĖMIMO MODELIS, PAREMTAS GBM, IR JO PRITAIKYMAS VADOVAVIMO PROBLEMŲ SPRENDIMUI
Mohammad Hashemi Tabatabaei, Maghsoud Amiri, S. M. Ali Khatami Firouzabadi, Mohammad Ghahremanloo, Mehdi Keshavarz-Ghorabaee, Jonas Šaparauskas

SANTRAUKA.  Sprendimų priėmimo procesą dažniausiai perima vadovai. Nūdien atsižvelgus į sudėtingas problemas, vadovai dažniau siūlo bendrą sprendimų priėmimo ir vadovavimo procesą. Grupinio sprendimų priėmimo procese atsižvelgiama į skirtingų asmenų prioritetus. Geriausias-blogiausias metodas (GBM) yra gana naujas, leidžiantis pasiekti gerų rezultatų suporavus palyginimus ir matematinius modelius. Šiame straipsnyje aptariamas GBM modelis yra suformuotas kaip integruoto modelio dalis siekiant priimti kolektyvinius sprendimus, kai tuo pat metu būtinas ir ekspertų sprendimų priėmimas. Šis modelis gali būti naudingas tiems, kurie priima sprendimus. Tai susiję su jo privalumais, kurių nebuvo ankstesniuose GBM modeliuose, taip pat ir pasirinkimų bei kriterijų galutinės reikšmės apskaičiavimo. Siekiant geresnio įvertinimo ir efektyvumo, modelis taikomas dviem vadovavimo problemoms spręsti, taip pat vertinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinę plėtrą (MTEP), ekologinę tiekimo grandinę. Rezultatai atskleidė, kad modelis leidžia pasiekti priimtiną efektyvumą, mažesnį nesutapimų skaičių ir didesnį patikimumą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: daugiakriterinis sprendimų priėmimo metodas (DSPM), geriausias-blogiausias metodas (GBM), grupinis sprendimų priėmimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict