ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
MENO PLATFORMOS PLĖTRA SANTYKIŲ RINKODAROS POŽIŪRIU: BIENALĖS ATVEJIS
Ugnė Pavlovaitė, Ingrida Griesienė

SANTRAUKA.  Straipsnyje konceptualizuojama meno platformos plėtra, pateikiama šiuolaikinio meno bienalės apžvalga, analizuojama šiuolaikinio meno bienalės, kaip meno platformos, koncepcija. Darbe nagrinėjamos santykių rinkodaros priemonės, leidžiančios šiuolaikinio meno bienalę, viešojo sektoriaus instituciją, identifikuoti kaip meno platformą. Kokybinių duomenų analizės metodu tiriamos tarptautinės viešojo sektoriaus institucijos, vykdančios šiuolaikinio meno sklaidą Lietuvoje ir Airijoje: Airijos šiuolaikinio meno bienalė ,,EVA International" ir Kauno šiuolaikinio meno bienalė ,,Kauno bienalė". Analizuoti atvejai atskleidžia viešojo sektoriaus kultūros ir meno institucijų, šiuolaikinio meno bienalių, strateginius pokyčius, įvykusius 2017-2018 metais. Darytina išvada, kad viešojo sektoriaus kultūros ir meno institucijos, šiuolaikinio meno bienalės, taikydamos platformoms būdingas strategijas, kai akcentuojama užmegztų ir palaikomų santykių nauda suformuotame santykių tinkle kuriant meninę vertę, yra tapatintinos su meno platformomis. Atlikus kokybinių duomenų tyrimą, papildytas viešojo sektoriaus kultūros ir meno institucijos, šiuolaikinio meno bienalės, plėtros modelis, akcentuojantis santykių rinkodaros svarbą suformuotame santykių mainų tinkle - meno platformoje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: platforma, menas, santykių rinkodara, bienalė.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict