ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
KIEK MAŽMENINĖJE PREKYBOJE Į DARNĄ ORIENTUOTA Z KARTA? LITERATŪROS APŽVALGA
Dan-Cristian Dabija, Brândușa Mariana Bejan, Vasile Dinu

SANTRAUKA.  Šiame straipsnyje siekiama pabrėžti ryšį tarp darnaus jaunų vartotojų (Z kartos atstovų) elgesio ir pageidavimų, nusistatymų bei priežasčių, dėl kurių jie mieliau renkasi mažmenininkus, pateikiančius ekologiškus ir darnius pasiūlymus bei atitinkamai adaptuojančius savo produktus. Straipsnyje sistemiškai ir išsamiai apžvelgta literatūra apie teorines ir praktines darnos dimensijas mažmeninėje prekyboje ir jos ryšį su jaunaisiais vartotojais, Z kartos atstovais. Kitaip nei jų tėvai ar vyresni broliai, priklausantys X kartai ir / ar tūkstantmečio vaikams, Z kartos atstovai elgiasi visai kitaip: yra labiau orientuoti į ekologiją, darną ir geriau išmano technologijas, daugiausia domisi tomis kompanijomis ir prekiniais ženklais, kurie sugeba užmegzti su jais ryšį, pagerinti jų patirtis ir emocijas.
Kurdami pasiūlymus ir reklamuodami savo prekės ženklus, mažmenininkai turi suvokti jaunųjų vartotojų pageidavimus ir lūkesčius. Šiais laikais gali būti neįmanoma parduoti produktų jauniesiems vartotojams, jei gamybos procese nepasitelkiamos ekologiškos strategijos ar reklama nėra susijusi su darniais principais. Šis straipsnis naujas ir originalus, nes nėra panašių tyrimų, susiejančių darną mažmeninėje prekyboje su jaunaisiais vartotojais ir Z kartos atstovais.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: mažmeninė prekyba, Z karta (prarastoji karta), ekologiški produktai, technologijų išmanymas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict