ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
KIEK ELEKTROS BUS SUNAUDOTA KINIJOJE 2020 METAIS NAUJOSIOS ĮPRASTOSIOS EKONOMIKOS SĄLYGOMIS?
Qingyou Yan, Wenhua Zhang, Jiahai Yuan, Tomas Baležentis, Yong Zhang

SANTRAUKA.  Sulėtėjus Kinijos ekonominiam augimui, Kinijos ekonomikoje prasidėjo naujosios įprastosios ekonomikos periodas. Elektros suvartojimo didėjimo greitis, kuris glaudžiai susijęs su ekonominiu augimu, pasiekęs žemiausią lygį 2015 metais ir vėliau ėmęs sparčiai didėti, rodo vystymosi tendenciją, kuri nesutampa su ekonominiu vystymusi. Siekiant išsamiai išanalizuoti šios tendencijos darną ir numatyti elektros suvartojimo lygį 2020 metais, pirmiausia, pasitelkus pramonės analizę, numatoma vystymosi tendencija. Siekiant nuspėti elektros suvartojimą 2020 metais provincijoje, staipsnyje taikomas kartotinės regresinės analizės modelis. Galiausiai, atsižvelgus į analizės rezultatus, pateikiami pasiūlymai politikai.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: naujoji įprastoji ekonomika, elektros suvartojimas, elektros suvartojimo numatymas, Kinija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict