ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
FINANSINIS IŠSILAVINIMAS IR NAMŲ ŪKIŲ INVESTICIJŲ EFEKTYVUMAS: KINIJOS PAVYZDYS
Sheng Xu, Zhitao Xiong, Lin Jiao

SANTRAUKA.  Finansinės inovacijos, orientuotos į mokslą ir technologijas, skatina kurti tam tikrus finansinius produktus, kurie padeda patenkinti įvairius namų ūkių pajamų paskirstymo poreikius. Tačiau namų ūkių investicijų efektyvumas nepagerėjo, tikėtina, dėl prasto namų ūkių finansinio išsilavinimo. Siekiant ištirti finansinio išsilavinimo veikimo mechanizmus ir poveikį namų ūkių investicijų efektyvumui, buvo sukurtas teorinis sprendimų priėmimo modelis, susijęs su namų ūkių investicijomis. Teorinės hipotezės buvo patvirtintos eksperimentais panaudojus duomenis, gautus iš "Kinijos namų ūkių finansų apklausos 2013 m.". Rezultatai atskleidė, kad namų ūkių finansinis išsilavinimas teigiamai veikia namų ūkių investicijų efektyvumą, kad finansinio išsilavinimo gerinimas yra palankus jį didinti. Geras namų ūkių finansinis išsilavinimas gali padidinti tikimybę, kad ūkiai įsitrauks į vertybinių popierių biržą, fondų ir obligacijų rinkas. Tačiau finansinio išsilavinimo pagerinimas negali padidinti namų ūkių įsitraukimo į nekilnojamojo turto rinką, nes ji pasižymi dvilypėmis investicijų ir gyvenamųjų vietų ypatybėmis. Išvadose pateikiamos teorinės nuorodos valdžios sektoriams, kaip sukurti ilgalaikį mechanizmą, leidžiantį pagerinti namų ūkių finansinį išsilavinimą, taip pat nuorodos finansinių institucijų priežiūrai siekiant padidinti socialinę atsakomybę.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: finansinis išsilavinimas, investicijų efektyvumas, namų ūkių finansai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict