ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
EMPIRINĖ TELEKOMUNIKACIJŲ INFRASTRUKTŪROS, SKATINANČIOS TARPTAUTINIŲ PASLAUGŲ PREKYBĄ, ANALIZĖ REMIANTIS "VIENOS JUOSTOS, VIENO KELIO" ŠALIŲ DUOMENIMIS
Ji Chen, Jiayan Huang, Lingfang Zheng, Chonghui Zhang

SANTRAUKA.  Šiame straipsnyje analizuojamos prekybos išlaidos, pasirinktos kaip tarpinis kintamas, ir tiriamas teorinis telekomunikacijos struktūros mechanizmas, skatinantis tarptautinės prekybos paslaugomis vystymą. Teoriškai telekomunikacijos infrastruktūra gali efektyviai sumažinti prekybos išlaidas dėl informacijos elementų, inovacijų, kurios kyla dėl talento ir technologinių faktorių, resursų elementų kaupimo ir kitokios sąveikos. Taip skatinamas tarptautinių paslaugų prekybos vystymas. Remiantis 19 "Vienos juostos, vieno kelio" (angl. The Belt and Road) šalių 2007-2016 metų duomenimis, šiame straipsnyje siekiama patvirtinti reikšmingą prekybos išlaidų tarpininkavimo efektą. Naudotas bandomasis tarpininkavimo efekto modelis ir grupės modelis. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad telekomunikacijos infrastruktūros plėtojimas gali skatinti vystyti trumpalaikę ir ilgalaikę tarptautinių paslaugų prekybą, o tarptautinių paslaugų prekybos eksportas palankią ekonominę aplinką sukuria telekomunikacijos infrastruktūrai. Šio straipsnio tyrimai turi didelę reikšmę telekomunikacijos infrastruktūros kūrimo pagreitinimui ir tradicinės prekybos vystymo skatinimui "Vienos juostos, vieno kelio" šalyse.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: infrastruktūra, prekybos išlaidos, tarptautinė prekyba paslaugomis, tarpininkavimo efektas, grupės duomenys.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict