ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
ELEKTRINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ ĮKROVIMO STOČIŲ VIETOS PARINKIMAS PASITELKIANT INTEGRUOTĄ ATSPARŲJĮ, NERAIŠKŲJĮ SWARA-WASPAS METODĄ
Ruxue Ren, Huchang Liao, Abdullah Al-Barakati, Fausto Cavallaro

SANTRAUKA.  Energijos trūkumo ir aplinkos taršos problema didėja, tad elektrinių transporto priemonių skatinimas itin naudingas. Tačiau ribotas elektrinių transporto priemonių naudojimo laikas ir įkrovimo stočių trūkumas neleidžia dar labiau skatinti naudojimosi elektriniais automobiliais. Elektrinių transporto priemonių įkrovimo stoties vietos pasirinkimas yra įprasta daugiatikslių sprendimų priėmimo problema. Sprendimų priėmimo aplinkos sudėtingumas šiai problemai suteikia neapibrėžtumo, o atsparieji, neraiškieji lingvistiniai kintamieji yra tinkamas įrankis išreikšti neapibrėžtumą ir labiau atitinka žmonių raiškos įpročius. Vis dėlto kol kas nėra jokių tyrimų apie elektrinių transporto priemonių vietos parinkimą pasitelkiant atspariąją, neraiškiąją lingvistinę aplinką. Straipsnyje pateikiamas atspariosios, neraiškiosios lingvistinės laipsniškosios rodiklių svorio santykinių dydžių analizės su svorinės agreguotos sumos metodu (HFL-SWARA-WASPAS) modelis, skirtas išspręsti šią problemą. Šiame modelyje HFL-SWARA metodas taikomas norint nustatyti kriterijų svorius, o HFL-WASPAS metodas pasitelkiamas apdoroti lingvistinio vertinimo informaciją, suteiktą ekspertų, ir gauti alternatyvų rangų sąrašą. Taigi atsparusis, neraiškusis lingvistinis daugiatikslis sprendimų priėmimo metodas HFL-SWARA-WASPAS gali pasiūlyti naują idėją, kaip išspręsti elektrinių transporto priemonių įkrovimo stočių vietos parinkimo problemą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: elektrinių transporto priemonių įkrovimo stotis, laipsniška rodiklių svorio santykinių dydžių analizė, svorinės agreguotos sumos metodas, daugiatikslis sprendimų priėmimas, atsparieji, neraiškieji lingvistiniai kintamieji.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict