ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
DARBUOTOJŲ SKATINIMO POZICIJA EFEKTYVAUS ATLYGIO STRUKTŪROJE
Ladislav Mura, Barbora Gontkovičová, Emília Duľová Spišáková, Zuzana Hajduová

SANTRAUKA.  Darbuotojų atlyginimas padeda pasiekti strateginius ir trumpalaikius kompanijos tikslus. Jis padeda užtikrinti kvalifikuotą ir motyvuotą darbo jėgą, būtiną kiekvienai įmonei. Efektyvi atlyginimo sistema sustiprina darbuotojų lojalumą ir darbo kokybę bei lemia kompanijos konkurencingumo didėjimą. Nors kiekviena įmonė turi savo atlyginimo sistemą, ji visada yra svarbus motyvacijos elementas, suteikiantis įmonei daugiau patrauklumo, imponuojantis potencialiems darbuotojams. Šio straipsnio tikslas yra pateikti išsamią darbuotojų atlyginimo problemos apžvalgą, atkreipti dėmesį į finansinių ir nefinansinių atlyginimų aspektus, išanalizuoti ir palyginti panaudotas atlyginimų sistemas, taip pat identifikuoti dabartines darbuotojų atlyginimų tendencijas pasirinktuose Slovakijos ekonomikos sektoriuose.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: darbuotojai, motyvacija, atlyginimas, uždarbis, nefinansinis skatinimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict