ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ MIGRACIJOS IR BŪSTO KAINŲ SĄVEIKA: LIETUVOS ATVEJIS
Vytautas Snieška, Valentinas Navickas, Rusnė Jegelavičiūtė

SANTRAUKA.  Šiame straipsnyje analizuojama gyvenamojo nekilnojamojo turto kainų pokyčių ir žmogiškųjų išteklių migracijos dydžio ir krypčių Lietuvoje pokyčių dinamika 2008-2017 metais, pateikus skaičiavimo modelį ir Lietuvos regionus suskirsčius į klasterio grupes. Tai leidžia modeliuoti žmogiškųjų išteklių migracijos kryptis, jų dydžius ir prognozuoti galimus nekilnojamojo turto kainų rinkos pokyčius skirtinguose regionuose, investicijų pobūdžio ir apimčių poreikį. Tyrimo rezultatai gali būti panaudoti prognozuojant nekilnojamojo turto kainą, gerinant nekilnojamojo turto vertinimo metodologiją. Tokia prieiga leistų įvertinti nekilnojamojo turto objekto kainą regione, kuriame anksčiau tokio tipo objektas nebuvo parduodamas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: žmogiškieji ištekliai, migracija, nekilnojamasis turtas, nekilnojamojo turto kainos, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict