ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
TECHNOLOGINIŲ VEIKSMŲ POVEIKIS VERSLO APLINKOS KOKYBEI
Ludmila Kozubikova, Anna Kotaskova

SANTRAUKA.  Darbo tikslas - apibrėžti ir kiekybiškai įvertinti svarbius technologinius veiksnius, lemiančius verslo aplinkos kokybę mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) segmente. Atsižvelgus į tikslą, buvo atliktas tyrimas MVĮ segmente. Kreiptasi į 312 įmones Čekijos Respublikoje ir 329 įmones Slovakijos Respublikoje. Pasitelkus klausimynus surinkta informacija apie verslininkų požiūrį. Siekiant įvertinti statistines hipotezes, taikyti matematinės statistikos metodai: tiesinės regresijos modelis, koreliacija, dispersijos mažėjančio daugiklio (VIF) analizė, F testai ir T testai. Klausimyno rezultatai leido padaryti tam tikras išvadas. Mokslinių tyrimų ir plėtros infrastruktūra, žmogiškojo kapitalo prieinamumas, taip pat privataus ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimas teigiamai veikia verslo aplinkos kokybę. Verslininkų požiūris rodo, kad verslo aplinkos kokybę lemia ketvirtadalis minėtų technologinių veiksnių. Iš visų nustatytų technologinių veiksnių bendradarbiavimas tarp privačiojo ir viešojo sektoriaus turėjo didžiausią įtaką MVĮ verslo aplinkos kokybei pasirinktose šalyse. Tyrimo rezultatus galima pasitelkti kaip akademinės srities, viešojo sektoriaus, mažų ir vidutinių įmonių, valstybės ir ne pelno organizacijų, siekiančių nuolat gerinti verslo aplinką, pagrindą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: mažos ir vidutinės įmonės, verslo aplinkos kokybė, technologiniai veiksniai, žmogiškasis kapitalas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict