ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
SVARBIŲ ĮMONĖS IŠTEKLIŲ PLANAVIMO SISTEMOS SĖKMĖS VEIKSNIŲ TYRIMAS LIBANE
Valentin-Florentin Dumitru, W. El Hajj, Mădălina Dumitru, Daniela Artemisa Calu

SANTRAUKA.  Dėl technologijų pažangos ir skaitmeninių pramonės šakų, dėl ekonomikos debesijoje atsiradimo išsitrynė tam tikros ribos. Norint suspėti su sparčiais rinkos pokyčiais ir stiprinti verslo procesus, reikia gebėti veiksmingai valdyti informaciją. Dėl to ilgą laiką buvo naudojamos įmonės išteklių planavimo sistemos (ĮIPS). JĮgyvendinamos sistemos įmonėms buvo naudingos. Tačiau nerimą kelia tai, kad įgyvendinat ĮIPS, net 70 % atvejų būna nesėkmingi. Ankstesni tyrimai, kuriuose buvo nagrinėjami kritiniai sėkmės veiksniai, atsirandantys įgyvendinant ĮIPS, buvo skirti analizuoti juos iš įvairių perspektyvų. Iki šiol nėra tyrinėjimų, susijusių su Artimųjų Rytų šalimis, kuriuose būtų išanalizuotas aspektas vienu metu iš įvairių suinteresuotų šalių perspektyvos.
Šio darbo tikslas - aptarti kritinius sėkmės veiksnius, susijusius su darbuotojų, vadovų, konsultantų ir pardavėjų perspektyvomis Libane. Apklausos buvo atliktos su 60 ĮIPS projekto dalyvių, taip pat apklausti vyresni vadovai, darbuotojai ir pardavėjai. Siekiant ištirti ryšį tarp sėkmingo ĮIPS įgyvendinimo (priklausomas kintamasis) ir darbuotojų, vadovų, konsultantų ir pardavėjų teigiamo indėlio (nepriklausomi kintamieji), buvo atlikta regresinė analizė. Tyrimas parodė, kad yra teigiamas ryšys tarp vadovų teikiamos, darbuotojų motyvacijos, mokymo, valdymo, vizijos, kvalifikuotų pardavėjų, profesionalių konsultantų ir sėkmingo ĮIPS įgyvendinimo. Tyrimo rezultatai padės vadovams ir ĮIPS dalyviams nustatyti svarbiausius sėkmės veiksnius ir įgyvendinti nuoseklų ĮIPS projekto planą. Tyrimo rezultatai taip pat padės vadovams ir leis jiems sėkmingai įgyvendinti ĮIPS. 

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: ĮIPS įgyvendinimo sėkmė, sėkmę lemiantys veiksniai, startegija, ĮIPS, valdymas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict