ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
RYŠYS TARP PERSONALO KOMPETENCIJOS IR Į PASLAUGAS ORIENTUOTŲ GAMYBOS ĮMONIŲ VEIKLOS KINIJOJE
Yongyue Zhu, Hua Yang, Guanglin Bai

SANTRAUKA.  Mokslinio tyrimo objektu pasirinktos gamybinės įmonės servitizacijos proceso metu. Buvo išskirti keturi tipiški žmogiškųjų išteklių valdymo būdai: taktiškai pasyvus tipas, taktiškai aktyvus tipas, strategiškai pasyvus tipas ir strategiškai aktyvus tipas. Vėliau aptarti santykiai tarp personalo kompetencijos ir įmonių veiklos vadovaujantis skirtingais žmogiškųjų išteklių valdymo būdais. Faktorių, koreliacijos ir klausimyno duomenų regresijai išanalizuoti buvo pasitelkta SPSS ir AMOS programinė įranga. Rezultatai parodė, kad personalo kompetencija turi didelę teigiamą įtaką įmonės finansiniams rezultatams ir kontekstiniam našumui tarp įmonės ir klientų. Išsiaiškinta, kad personalo kompetencija, įmonių finansiniai rezultatai, kontekstinis našumas tarp įmonės ir klientų, taip pat bendras įmonės veiklos lygis palaipsniui didėja pagal žmogiškųjų išteklių valdymo būdus - taktiškai pasyvų tipą, taktiškai aktyvų tipą, strategiškai pasyvų tipą ir strategiškai aktyvų tipą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: servitizacijos transformacija, gamybos įmonės, žmogiškųjų išteklių valdymo būdas, kompetencija, našumas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict