ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
NAUJAS POŽIŪRIS Į VERTYBINĮ TURIZMO SEKTORIAUS SVETAINIŲ VERTINIMĄ: BIPOLINIAIS NEUTROSOFINIAIS SKAIČIAIS IR HEMINGO ATSTUMU GRINDŽIAMAS NAUJAS KOMBINUOTAS DAUGIAKRITERINIŲ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO METODAS
Dragisa Stanujkic, Darjan Karabasevic, Florentin Smarandache, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Mladjan Maksimovic

SANTRAUKA.  Šiandienos organizacijų darbas ir jų veikla yra glaudžiai susijusi su jų svetainių kokybe dėl konkurencijos. Augant konkurencijai rinkoje, interneto svetainių kokybė tampa svarbia dedamąja bei vis dažniau tiriama ir nurodoma kaip pagrindinis santykinio pranašumo prieš konkurentus ir gerų klientų santykių palaikymo veiksnys. Šiame straipsnyje siūlomas daugiakriterinis sprendimų priėmimo metodas (angl. MCDM), pagrįstas bipolinių neutrosofinių skaičių ir Hemingo atstumo taikymu. Straipsnio tikslas yra pabrėžti tai, kad mažesnius kriterijus turintys MCDM modeliai gali būti sudaromi taikant priešingus neutrosofinius skaičius ir dėl to nenukenčia tikslumas. Be to, siūlomi trys variantai, skirti bipolinių neutrosofinių skaičių skaičiavimams pagal Hemingo atstumą ir atstumą nuo idealaus taško. Siūlomo metodo taikomumas apžvelgiamas vertinant svetainę.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: bipolinė neutrosofinė aibė, Hemingo atstumas, bendras, MCDM.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict