ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKĖJŲ PASITENKINIMO KRUIZINIŲ TURISTŲ ELGSENA VERTINIMAS
Andriela Vitic Cetkovic, Sanja Bauk, Jasna Potocnik Topler

SANTRAUKA.  Straipsnyje nagrinėjamas maitinimo paslaugų teikėjų pasitenkinimas kruizinių turistų elgsena Kotor senamiestyje, vis daugiau turistų dėmesio sulaukiančioje vietoje. Pagal Kano modelio klausimyną buvo apklausti dviejų dominuojančių maitinimo įstaigų kategorijų paslaugų teikėjai. Buvo įvertintas jų pasitenkinimo kruizinių turistų elgsena lygis. Tyrimas atskleidė, kad abu analizuojami maitinimo įstaigų tipai ir paslaugos yra svarbūs kruizinių turistų pageidavimams ir turi būti plėtojami atsižvelgus į tvarius aspektus, nes kartu jie yra "paslauga kiekvieno piniginei ir troškimui". Kitaip tariant, dėl jų sinergijos gali būti optimaliai patenkinti kruizinių turistų, lankančių Kotor, poreikiai ir norai.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: kruizinis turizmas, vartotojo elgesys, maitinimo paslaugų teikėjų pasitenkinimas, paveldo paskirties vietos valdymas, kiekybiniai metodai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict