ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
LAISVALAIKIO TURIZMO TIKSLŲ VEIKSNIŲ TYRIMAS, PAREMTAS PLANUOTOS ELGSENOS TEORIJA
Li Huamin Zhang Xuejing

SANTRAUKA.  Planuotos elgsenos teorijos (PET) modelis pasitelktas siekiant paaiškinti elgseną ir elgesio tikslus. Straipsnyje aptariami laisvalaikio turizmo tikslų veiksniai ir pateikiamas išplėstinis PET modelis, apimantis požiūrio, kliento vertės ir kitus kintamuosius. Remiantis literatūros apžvalga, straipsnyje aprašomas šių veiksnių vertinimas. Toks tyrimas buvo atliktas Ningbo, duomenys gauti iš turistų, siekiant surinkti informaciją apie laisvalaikio turizmo tikslus. Duomenis pateikė 518 laisvalaikio turistų. Išbandant tyrimo modelį, pasitelktas struktūrinis lygties modeliavimas. Rezultatai parodė, kad didelę įtaką laisvalaikio turizmo tikslams turi penki veiksniai: subjektyvumas, elgesio kontrolės suvokimas, požiūris, aktyvumas, paskirties įsivaizdavimas, turistų vertė, taip pat kiti kintamieji. Požiūris ir kliento vertė yra tarpiniai veikiantys kintamieji, kurie taip pat daro reikšmingą įtaką laisvalaikio turizmo tikslams. Kiti kintamieji laisvalaikio turizmo tikslus veikia ženkliai arba netiesiogiai.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: laisvalaikio turizmas, veikla, tikslas, kelionės tikslas, formavimo mechanizmas, planuotos elgsenos teorija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict