ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
GAMYBOS AGLOMERACIJA IR APLINKOSAUGOS VEIKSMINGUMAS KINIJOJE: ĮŽVALGOS REMIANTIS SEKINIŲ LŪŽIO TAŠKO VERTINIMO MODELIU
Zhiying Ji, Pengyu Li, Xiaosong Zheng

SANTRAUKA.  Darbe nagrinėjamas gamybos aglomeracijos ir aplinkosaugos efektyvumo santykis Kinijoje. Remiamasi 283 prefektūros lygio miestų informacija 2003-2012 metais Taikytas sekinių lūžio taško vertinimo modelis. Pirmiausia buvo apskaičiuoti dviejų teršalų aplinkos efektyvumo balai pagal SBM-DEA metodą. Antra, tyrinėjant gamybos aglomeracijos poveikį aplinkosaugos veiksmingumui, pasitelktas nedinaminis sekinių lūžio taško vertinimo modelis pagal Hansen (1999). Tyrimas parodė, kad tarp gamybos aglomeracijos ir aplinkosaugos efektyvumo yra nelinijinis ryšys. Svarbūs ribiniai kintamieji yra mokslo ir technologijų išlaidų ir žmogiškojo kapitalo atsargų intensyvumas. Be to, ekonominis vystymasis, urbanizacija ir vyriausybės aplinkosaugos reguliavimas tam tikru mastu prisideda prie aplinkos efektyvumo didėjimo. Išvados susietos su tam tikra politine potekste, skatinančia tvaresnį vystymąsi.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: gamybos aglomeracija, aplinkosaugos efektyvumas, sekinių lūžio taško vertinimo modelis, SBM-DEA metodas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict