ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
AR INSTITUCINĖ APLINKA PAVEIKIA NEPAVYKUSIAS TECHNOLOGINES INOVACIJAS ĮMONĖSE? PAVYZDŽIAI IŠ KINIJOS FARMACINĖS GAMYBOS PRAMONĖS SĄRAŠE NURODYTŲ ĮMONIŲ
Zhuang Xiong, Jianmu Ye, Pengju Wang

SANTRAUKA.  Įmonėse, objektyviai vertinant, pasitaiko nesėkmingų technologinių naujovių. Nepavykusių technologinių naujovių atsekamumas domina tiek teoretikus, tiek ir praktikus. Tačiau esamuose tyrimuose daugiausia dėmesio skiriama technologinių kliūčių priežastims eliminuojant išorinės aplinkos neapibrėžtumą. Siekiant ištirti institucinės aplinkos įtaką nesėkmingai technologinei inovacijai, institucinės aplinkos poveikis technologinių naujovių nesėkmėms įmonėse analizuojamas trimis aspektais. Tai vyriausybės įsikišimas, finansinė plėtra ir teisinė aplinka. Tyrime taikytas sudėtinis linijinis modelis ir panaudoti 2008-2014 m. Kinijos farmacijos pramonės sąraše išvardytų įmonių duomenys. Rezultatai rodo, kad tarp vyriausybės įsikišimo ir nepavykusių technologinių naujovių yra atvirkštinis ryšys, o pernelyg didelė vyriausybės intervencija padidina technologinių naujovių riziką. Finansinė raida turi žymų neigiamą poveikį nesėkmingoms technologinėms inovacijoms. Didesnis regioninės finansinės plėtros lygis atitinka mažesnį vyriausybės įsikišimo poveikį nesėkmingoms technologinėms naujovėms. Be to, geresnė teisinė aplinka akivaizdžiai veikia nesėkmingas technologines naujoves valstybinėse įmonėse, kitaip nei nevalstybinėse, nes gerokai sumažina žlugimo tikimybę. Tyrimo rezultatai yra svarbūs tobulinant technologinių naujovių klaidų tolerancijos aplinką ir mažinant technologinių naujovių rizik.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: institucinė aplinka, nesėkminga technologinė naujovė, vyriausybės įsikišimas, finansinė raida, teisinė aplinka.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict