ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
AR GERINANT INFORMACIJOS ATSKLEIDIMO KOKYBĘ SUSILPNĖJA DISKRIMINAVIMAS DĖL PROFESINĖS TAPATYBĖS TARPUSAVIO SKOLINIMO RINKOJE?
Lei Zhao, Rangkun Qi

SANTRAUKA.  Finansų rinkoje tapatybės diskriminacijai skirta daug dėmesio, tačiau esamuose tyrimuose nekalbama apie profesinės tapatybės diskriminacijos galimybes tarpusavio (P2P) skolinimo rinkoje. Ši galimybė buvo išnagrinėta analizuojant ryšį tarp informacijos atskleidimo kokybės ir diskriminacijos dėl profesinės tapatybės bei rizikos nustatymo gebėjimo ir veiklos efektyvumo P2P rinkoje. Analizuoti Kinijos Ren Ren Dai P2P kreditavimo platformos 2014-2015 m. mikro operacijų duomenys. Rezultatai rodo, kad šiuo metu Kinijos P2P skolinimo rinkos informacijos atskleidimo kokybė yra žema ir vyrauja didelė diskriminacija dėl profesinės tapatybės. Apžvelgus skolininkų įvairovę ir skirtingas skolinimosi sumas, informacijos atskleidimo kokybės pagerėjimas gali veiksmingai sumažinti diskriminaciją dėl profesinės tapatybės ir pagerinti P2P skolinimo rinkos veiklos efektyvumą. Išvadose pateikiami pasiūlymai, kaip pagerinti kredito autentifikavimo nustatymo mechanizmą P2P skolinimo rinkoje ir kontroliuoti finansinę riziką internete.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: P2P, diskriminavimas dėl profesinės tapatybės, informacijos atskleidimo kokybė.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict