ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
TYRIMAS APIE SAUGUMO RINKOS REGULIAVIMO MECHANIZMĄ IŠ TRIŠALIO ŽAIDIMO PERSPEKTYVOS
Peng Bi, Shengnian Wang

SANTRAUKA.  Tyrimo objektas - biržinės saugumo rinkos bendrovės, susijusios su finansiniu sukčiavimu. Straipsnyje aptariama, kaip pagerinti saugumo rinkos reguliavimo mechanizmą. Sudarytas "biržinių bendrovių priežiūros departamento ir apskaitos įmonių" žaidimo modelis. Darbe analizuojamas pagrindinių trišalio žaidimo strategijų pasirinkimas ir vystymas bei žaidimo modelio imitavimui taikoma Matlab programinė įranga. Tyrimas atskleidė, kad biržinės įmonės finansiškai sukčiauja ne tik dėl įmonių interesų, bet yra veikiamos ir kitų veiksnių, pavyzdžiui, reguliavimo institucijų bausmių, tikimybės likti nepastebėtiems, apskaitos įmonės sutikimo bendradarbiauti. Pasirėmus trimis paminėtomis perspektyvomis ir reguliavimo agentūrų informacija, straipsnyje pasiūlytos atsakomosios priemonės, skirtos apriboti finansinius biržinių įmonių sukčiavimus.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: saugumo rinka, biržinė įmonė, finansinis sukčiavimas, vystymosi žaidimas, trišaliai subjektai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict