ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
RYŠYS TARP TURTO DIVERSIFIKAVIMO IR BANKŲ SEKTORIŲ EFEKTYVUMO ES ŠALYSE
Jaroslav Belas, Beata Gavurova, Kristina Kocisova, Milica Delibasic

SANTRAUKA.  Seniau spaudimas tirti ir vertinti bankų efektyvumą nebuvo toks stiprus, tad bankai galėjo dirbti savo aplinkoje. Tuo laikotarpiu, kai auga konkurencinė aplinka ir keičiasi šalių ekonominės sąlygos, bankų sektoriai turi prisitaikyti prie ekonomikos vystymosi. Bankų sektorių efektyvumo nustatymas turi padėti lemti padalinių efektyvumą ir ieškoti būdų, kaip jį pagerinti, nes našus bankininkystės sektorius yra pajėgus įveikti neigiamus sukrėtimus ir prisidėti prie finansų sistemos stabilumo. Šie aspektai paskatino autorius tęsti pristatomą tyrimą. Pagrindinis šio darbo siekis yra ištirti ir įvertinti ryšius tarp bankų turto diversifikavimo ir jų efektyvumo 2008-2015 metais. Siekiant išsiaiškinti, kaip turto struktūra veikia individualių bankų efektyvumą, pasitelktas kiekybinis įvertinimas neparametriniu DEA metodu. Duomenims apdoroti naudota panelinė regresija. Sudarant modelį, pirmiausia apžvelgti susiję su turtu straipsniai, per kuriuos bankų sektoriai diversifikavo savo akcijų paketus. Analizės rezultatai atskleidė svarbius bankų sektoriaus efektyvumo veiksnius. Kiekybiškai įvertinta atskirų bankų struktūros pokyčių svarba jų efektyvumui didinti. Šie atradimai yra svarbūs šalies finansų ir ekonomikos politikos kūrėjams, taip pat bankų sistemos reguliuotojams ir bankams, kurių strateginės pozicijos stiprinamos nacionaliniu ir tarptautiniu mastu remiantis jų veiksmingumo vertinimu.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: turto diversifikavimas, bankų sektoriaus efektyvumas, skolų krizė, bankų sistemos veikimas, turto struktūra, DEA.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict