ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
PAGRINDINIAI FAKTORIAI, VEIKIANTYS GAMYBINIŲ ĮMONIŲ INOVACIJAS BESIVYSTANČIOJE ŠALYJE. SENEGALO ATVEJIS
Kangjuan Lv, Cisse Ndiaya, Xiaosong Zheng

SANTRAUKA.  Šis straipsnis padės geriau suprasti veiksnius, turinčius įtakos inovacijoms analizuojant Senegalo gamybos įmones. Inovacijos apibrėžiamos kaip produkto ar proceso, kuris yra naujas arba iš esmės patobulintas, organizacinio ar rinkodaros metodo įgyvendinimas. Tyrime panaudoti 2014 m. Pasaulio banke (Word Bank) įmonių apžvalgos WBĮA) parengti įmonių apklausos duomenys. Ekonometrinė analizė atskleidė reikšmingus rezultatus, patvirtinusius tris hipotezes: pirma, žinių intensyvumas daro įtaką inovacijoms; antra, inovacijoms daro įtaką įmonės charakteristika; trečia, inovacijas veikia įmonės aplinka. Rezultatai parodė, kad didelės įmonės yra palankesnės inovacijoms. Be to, darbuotojų išsilavinimo lygis ir jų įgūdžiai skatina sėkmingas inovacijas. Politiniai išvadų aspektai yra tie, kad įmonių prioritetai turėtų būti svarbiausi veiksniai siekiant inovacijų.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: gamybos įmonės, inovacija, moksliniai tyrimai ir plėtra, logistinis modelis, Senegalas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict