ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
KINIJOS TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ (TUI) POVEIKIO EKSPORTUI EMPIRINIS TYRIMAS PAGAL INVESTICIJŲ INTENSYVUMĄ IR APIMTĮ
Shengjun Wang, Lei Wang

SANTRAUKA.  Šis tyrimas paremtas Kinijos perspektyvomis. Jame taikyta dvimatė analitinė investicijų intensyvumo ir investicijų apimties analizė, pagrįsta išorinių tiesioginių užsienio investicijų teorija. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad TUI intensyvumo ir šalies eksporto santykis yra apverstos U formos. Tai reiškia, kad TUI intensyvumui matuoti yra nustatyta optimali investavimo skalė: prieš pasiekiant optimalią investavimo skalę, TUI intensyvumas skatina šalies eksportą; pasiekus optimalią investavimo skalę, TUI intensyvumas trukdo eksportui iš šalies. Prieita prie išvados, kad TUI apimtis daro teigiamą poveikį šalies eksportui, o užsienio investicijų sričių diversifikavimas yra naudingas šalies eksportui. Gautas rezultatas, kad TUI apimtis atvirkščiai sumažina apverstos U formos santykį tarp TUI intensyvumo ir šalies eksporto. Atliktas tyrimas padeda suprasti TUI poveikį eksportuojančioms šalims ir leidžia pateikti svarbias nuomones dėl vietos valdžios institucijų užsienio investicijų strategijų Kinijoje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: TUI intensyvumas, TUI apimtis, šalies eksportas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict