ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
KAS DARO ĮTAKĄ PELNO SKIRTUMUI TARP KARTŲ?
Kangyin Lu, Manxue Chen, Liwen Jia

SANTRAUKA.  2017 m. Kinijos namų ūkio pajamų GINI koeficientas buvo 0,469. Jis viršijo tarptautinę įspėjimo liniją (0,4) ir, palyginus su 2016 m., padidėjo. Kinijoje dideli pajamų skirtumai perduodami iš kartos į kartą. Tai sudaro ilgalaikę pajamų nelygybės problemą. Šio straipsnio tikslas - pasitelkus mikrotyrimo duomenis ir makrostatistinius duomenis, sukurti kartų tarpusavio pajamų atotrūkio poveikio mechanizmo modelį bei empiriniu metodu įvertinti asmeninių veiksnių, šeimos veiksnių ir makroekonominių veiksnių vaidmenį perduodant kartų pajamų skirtumus, siekiant ištirti būdus, kaip skatinti judumą tarp gaunamų pajamų skirtingose kartose. Rezultatai atskleidė: tėvų pajamos turės įtakos pajamų skirtumo iš kartos į kartą perdavimui; kartų pajamų skirtumas rodo regioninius skirtumus; kartų pajamų skirtumas skiriasi dėl tėvų išsilavinimo lygio; tėvų pensijų draudimas ir medicininis draudimas taip pat turės įtakos tėvo ir sūnaus kartų skirtumui; visos metinės tėvo šeimos pajamos turės didelę teigiamą įtaką pajamų skirtumo iš kartos į kartą perdavimui; negalima ignoruoti visos tėvo šeimos turto įtakos kartų pajamų skirtumui; tėvų regiono makroekonominis vystymasis akivaizdžiai daro įtaką kartų pajamų skirtumo perdavimui.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: pajamų skirtumas, pajamų mobilumas tarp kartų, perdavimas iš kartos į kartą, socialinė nelygybė.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict