ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
ĮSILIEJIMO Į RINKĄ BŪDO POVEIKIS ATVIRKŠTINIŲ ŽINIŲ PERDAVIMUI: MODERUOJANTYS DUKTERINĖS ĮMONĖS BEI ĮMONĖS DYDŽIO VAIDMENYS
Guanghui Xiong, Lei Wang, Xing Fan, Qiongqiong Zhang

SANTRAUKA.  Remiantis tarptautinių investicijų, mokslinių tyrimų ir plėtros sričių teorijomis, sukurta teorinė bazė, pagal kurią apžvelgiamas tarptautinių įmonių įsiliejimo į rinką būdo (būtent naujų įmonių (angl. greenfield entry) ir įsigijimo būdo (angl. aquisition entry) poveikis atvirkštinių žinių perdavimui Kinijoje. Aiškinamasi ir tai, kaip poveikis yra moderuojamas priklausomai nuo dukterinės įmonės amžiaus ir įmonės dydžio. Išanalizavus 178 Kinijos tarptautinių bendrovių empirinių testų, atliktų 2012-2015 metais, duomenis, projektavimo modeliuose pastebėta stipri neigiama sąsaja tarp įsiliejimo į rinką būdo ir atvirkštinio žinių perdavimo efekto. Programinės įrangos paslaugų sektoriaus poėmyje reikšmingas pozityvus dukterinės įmonės vaidmuo, o aukštųjų technologijų gamybos pramonės sektoriuje pozityvus moderuojantis vaidmuo neišlaiko svarbių testų. Pateiktos išvados leidžia paaiškinti ginčą, kuris egzistuoja tarp įsiliejimo į rinką būdo ir atvirkštinio žinių perdavimo iš mikro perspektyvos. Tyrimo išvados taip pat gali papildyti atvirkštinio žinių perdavimo teorijas ir padėti formuluoti tinkamo įsiliejimo pasirinkimo būdo gaires tarptautinėse Kinijos įmonėse.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: Kinija, OFDI (liet. tiesioginės užsienio investicijos, TUI), įsiliejimo būdas, atvirkštinių žinių teorija, sektoriniai skirtumai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict