ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
ELEKTRONINĖS SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS UNIVERSITETUOSE ATASKAITOS: LYGINAMASIS NAUJOSIOS ZELANDIJOS IR HONKONGO TYRIMAS
Yi An, Xin Qiao, Shiyun Zhai, Xiaosong Zheng

SANTRAUKA.  Šiame straipsnyje lyginami Naujosios Zelandijos ir Honkongo universitetų elektroninių SA (socialinės atsakomybės) ataskaitų rezultatai. Tyrimo metodas - universitetinių svetainių turinio analizė. Turinio analizei taikyta tam tikra internetinė SA ataskaitų vertinimo sistema, sukurta ankstesniuose tyrimuose. Rezultatai rodo, kad abiejų regionų universitetai apskritai veikia tinkamai ir yra panašūs tam tikrais matmenimis bei detalėmis. Teigiama, kad abu universitetai turėtų įsipareigoti elektroniniu būdu perduoti savo SA iniciatyvas ir pastangas su įvairiomis suinteresuotomis šalimis ar bendruomene, kurioje jie veikia. Tikimasi, kad šis lyginamasis tyrimas padės akademikams ir politikos formuotojams teikti SA ataskaitas aukštojo mokslo sektoriuje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: socialinė atsakomybė, atskleidimas internete, aukštasis išsilavinimas, Naujoji Zelandija, Honkongas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict