ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
ECRM PRIĖMIMO IR DAUGIAPAKOPĖS SKLAIDOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ PIETRYČIŲ EUROPOJE
Biljana Rondović, Boban Melović, Slavica Mitrović, Sanja Batić Očovaj

SANTRAUKA.  Šio darbo tikslas yra nustatyti techninių, organizacinių ir aplinkosaugos veiksnių įtaką e-CRM (liet. santykių su klientais valdymo) pradžios, pritaikymo ir tolimesniems etapams Pietryčių Europos bendrovėse. Koncepcinis modelis yra paremtas trijų svarbių IT teorijų integracija, teorijų pritaikymu bei sklaida: TOE sistemos, DOI teorijos ir institucine teorijos. Hipotezių aktualumas tirtas taikant analitinę statistiką. Individualiai apžvelgtų veiksnių svarba skiriasi skirtingais eCRM gyvavimo etapais. Poveikio mastas priklauso nuo to, ar šios kompanijos yra MSP grupėse, ar priklauso didelėms kompanijoms. Gauti rezultatai atskleidžia svarbų vadovų indėlį siekiant pastebėti ir suprasti, kaip tam tikri veiksniai veikia eCRM planavimą, pritaikymą ir reguliavimą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: eCRM, sprendimų priėmimas, strategijos planavimas, Pietryčių Europa.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict