ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
ABC TAIKYMAS MAŽOSE IR VIDUTINIO DYDŽIO VIEŠOSE LIGONINĖSE: MOTINŲ IR VAIKŲ SVEIKATOS ATVEJŲ LIGONINĖSE TYRIMAS
Xiaosong Zheng, Jixuan Chen, Linhui Wang, Pengyu Li

SANTRAUKA.  Remiantis dabartine mažų ir vidutinio dydžio viešųjų ligoninių išlaidų apskaita, šiame darbe nagrinėjama būtinybė ir galimybė įgyvendinti ligoninėse ABC metodą taikant išlaidų valdymo teoriją ir veiklos kaštų teoriją. Atsižvelgus į konkretų Tonglingo miesto Motinos ir vaiko sveikatos ligoninės fizinio egzaminų centro projektą kaip atvejo pavyzdį, šiame straipsnyje apskaičiuojamos medicinos projekto išlaidos taikant atvejo analizę, lyginamąją analizę, tradicinių sąnaudų apskaičiavimo metodą ir ABC metodą (veikla pagrįsta sąnaudų apskaičiavimo metodika) nuo 2015 iki 2017 m., palygintos ir išanalizuotos kiekvieno projekto sąnaudos pagal dviejų rūšių apskaitą. Remiantis apskaitos rezultatais pagal ABC metodą, pasiūlyta patarimų, susijusių su medicininės apžiūros centro išlaidų valdymu. Apibendrinant teigtina, kad ligoninės apskaitos procese ABC metodas yra akivaizdžiai naudingesnis, palyginus jį su tradiciniu sąnaudų apskaičiavimo metodu. ABC metodo veiksmingumas ateityje gali padėti plėsti medicinos ir sveikatos pramonę.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: ABC, tradicinis išlaidų apskaičiavimas, išlaidų valdymas, ligoninė, atvejo tyrimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict