ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
VEIKLOS BIUDŽETINĖS PRAKTIKOS ANALIZĖ LENKIJOS IR LIETUVOS BENDROVĖSE
Tomasz Wnuk-Pel, Česlovas Christauskas

SANTRAUKA.  Tyrimo metu siekta išsamiai išnagrinėti veiklos biudžeto praktiką Lenkijoje ir Lietuvoje. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad veiklos biudžetas ir toliau taikomas plačiai. Atlikti moksliniai tyrimai rodo, kad naudojamas biudžetas daugiausiai palaiko strategijos įgyvendinimą ir pagerina planavimą, ryšius, koordinavimą, veiklos vertinimą, vadovų motyvaciją, vertinimą ir paskatinimą, išteklių paskirstymą ir išlaidų patvirtinimo funkcijas. Vadovybės, vidutinio lygio valdymo ir finansų apskaitos / kontrolės funkciją atliekančių darbuotojų bendras pasitenkinimas iš veiklos biudžeto nedidelis.
Palyginę Lenkijos ir Lietuvos veiklos biudžeto panaudojimo praktiką, autoriai nustatė daugiau panašumų nei skirtumų. Tyrimo metu nustatyti ir keli skirtumai, būdingi šioms šalims, pavyzdžiui: valdomų ir nevaldomų išlaidų atskyrimo dažnis, nuliu grindžiamo biudžeto populiarumas, sudėtingumo lygis siekiant biudžeto, biudžeto sudarymo ir kontrolės sistemų detalumo lygis, specialistų įtaka lankstaus biudžeto valdymo apskaitoje / kontroliuojant galutinį biudžeto variantą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: veiklos biudžetas, apklausa, Lenkija, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict