ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
VALDYMO PRAKTIKOS KONTEKSTUALIZACIJA IŠ ŽINIOMIS PRAGRĮSTO VALDYMO PERSPEKTYVOS
Mirela Sirbu, Dalia Mirela Simion

SANTRAUKA.  Straipsnyje atskleidžiamos pagrindinės "vyriškumo-moteriškumo" kultūrinio aspekto analizės išvados, taip pat specifinių organizacinių elgesio kintamųjų poveikis vadovaujančiai praktikai. Toks modelis taikomas Rumunijos pietvakarių Oltenos regiono organizacijose, kurios buvo įtrauktos į tyrimą. Remiantis respondentų nuomone dėl pageidaujamų projekcijų, tyrimas prisideda prie vadovaujančio elgesio modelio sukūrimo. Tai modelis, atitinkantis darbuotojų lūkesčius ir ateityje suteiksiantis galimybę sukurti organizacinį klimatą, kuriame dominuojančios vertybės bus bendravimas, bendradarbiavimas, kūrybingumas, žinios ir konkurencingumas, kuris leis įmonei pasinaudoti intelektinio kapitalo potencialu pasitelkiant žiniomis grįstą valdymą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: vadybos praktikos, žiniomis grįstas valdymas, vyriškumas, moteriškumas, organizacinė kultūra.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict