ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
TURIZMO PASLAUGŲ KOKYBĖS SUVOKIMAS TAIKANT TIKIMYBĖS SUGRĮŽTI Į LANKYTĄ VIETĄ MODELĮ
Olivera Blagojevic Popovic, Milica Delibasic, Ivana Ognjanovic

SANTRAUKA.  Atsižvelgiant į vartotojų elgsenos nenuspėjamumą, tyrimų parodė klientų pasitenkinimo ir grįžimo tikimybę. Remdamiesi turizmo valdymo patirtimi ir pasitelkę anksčiau taikytus tyrimo metodus, autoriai siekė užbaigti įžvelgtos kokybės ir klientų pasitenkinimo tyrimą ir nuspėti grįžimo tikimybę. Tyrimo rezultatai rodo statistiškai stiprų ryšį tarp pasitenkinimo visomis viešbučių paslaugomis, vietovės turizmo pasiūla ir didelę tikimybę, kad svečiai grįš į lankytą vietą. Pasitelkus Juodkalnijos atostogų turizmo pavyzdį, remiantis faktorių analize, buvo nustatytas grįžimo į viešbutį tikimybės modelis. Buvo pateikti pasiūlymai ir rekomendacijos būsimiems moksliniams tyrimams, kuriuose buvo apibendrinti praktiniai šios koncepcijos įvertinimai ir pavyzdžių pritaikymas apgyvendinimo pramonėje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: turistų lankytinos vietos, viešbučiai, suvokiama kokybė, klientų pasitenkinimas, lankyta vieta.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict