ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
SKIRTINGŲ METODŲ KAINŲ IŠGAVIMO IŠ VIENETŲ VERČIŲ PALYGINIMAS. KURIS TINKAMESNIS?
Bianca Pauna, Corina Saman, Catalin Pauna

SANTRAUKA.  Straipsnyje aptariamas poreikis naudoti kitus regioninės informacijos šaltinius dėl kainų nebuvimo, pvz., vienetų vertes, kurios yra apskaičiuojamos ne kainų tyrimo metu, o apklausų metu. A. Deatonas atskleidė, kad tuo atveju, kai elastingumui apskaičiuoti pasitelkiamos ne kainos, o vieneto vertės, rezultatai būna šališki. Apskaičiuotas ir šališkumo mastas. Šiame straipsnyje pateikiami trys metodai, pagal kuriuos informacija apie kainas išgaunama iš vieneto verčių ir aptariamos trijų apskaičiuotų kainų ypatybės. Tyrimo tikslas yra išsiaiškinti, kuris modelis tinkamiausias atskleisti erdvinę kainų diferenciaciją. Kadangi nėra regioninių kainų, kurias būtų galima palyginti su apskaičiuotomis kainomis, joms vertinti buvo sukurti tam tikri kriterijai.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: vienetų vertės, erdvinė kainų diferenciacija, kokybė, namų ūkio biudžeto tyrimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict