ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
PIENININKYSTĖS ŪKININKŲ VERSLUMAS IR KOMPETENCIJOS LIETUVOJE, LENKIJOJE IR SLOVĖNIJOJE
Carolien de Lauwere, Agata Malak-Rawlikowska, Aldona Stalgienė, Marija Klopčič, Abele Kuipers

SANTRAUKA.  Po įstojimo į Europos Sąjungą Lietuvos, Lenkijos ir Slovėnijos žemės ūkis patyrė reikšmingų pokyčių. Tam, kad būtų lengviau prisitaikoma prie pokyčių, būtinos verslumo kompetencijos. Todėl siekta ištirti pieno gamintojų verslumą ir kompetencijas. Tam panaudota apklausa. Tyrime dalyvavo 334 Lietuvos, 334 Lenkijos ir 362 Slovėnijos pienininkystės ūkininkai, atstovaudami Vidurio, Rytų Europos ir panašių šalių ūkininkams. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad tiriamieji buvo orientuoti į gamybą, nes dažniausiai rinkosi pagrindinę ūkio strategiją būsimus penkerius metus plėsti pieno gamybą ir toliau specializuotis pienininkystėje. Aukštesnio kompetencijų lygio ūkininkai buvo labiau linkę keistis, pozityvesni dėl savo ateities, turėjo didesnius ūkius, buvo labiau patenkinti savo šeimos pajamomis ir žemės ūkio rezultatais. Galima daryti išvadą, kad verslumo kompetencijų stiprinimas gali padėti ūkininkams geriau susidoroti su patiriamais iššūkiais ir išlaikyti savo ūkius perspektyvius.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: ūkininkai, verslumas, Lietuva, Lenkija, Slovėnija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict