ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
KINIJOS ĮMONIŲ ĮTRAUKIMO Į KELIŲ BIRŽŲ PREKYBOS SĄRAŠUS MOTYVACIJŲ ANALIZĖ: ELGSENOS HETEROGENIŠKUMO PERSPEKTYVA
Hong Xu, Ying Fu

SANTRAUKA.  Tyrime siekiama argumentuotai paaiškinti įtraukimo į kelių biržų prekybos sąrašus motyvacijas, pasirenkant kapitalo sąnaudų ir privataus valdymo pranašumų perspektyvas bei produktų rinkos konkurencijos strategiją. Atsižvelgiama į prastą tradicinių įtraukimo į kelių biržų prekybos sąrašus motyvacijos teorijų, kurios lemia heterogenišką Kinijos įmonių elgesį, susijusį su įtraukimu į kelių biržų prekybos sąrašus, paaiškinimą. Tyrimo objektas - 49 Kinijos įmonės, 1993-2017 m. įtrauktos į Kinijos vertybinių popierių biržos A akcijas ir Honkongo vertybinių popierių biržos H akcijas. Šios įmonės suskirstytos į "išorės" ir "vidaus" įtraukimo į kelių biržų prekybos sąrašus grupes. Patikrintas kapitalo sąnaudų, privataus valdymo pranašumų, atskyrimo laipsnio tarp kapitalo ir produktų rinkų bei vidaus rinkos dalies poveikis Kinijos įmonių įtraukimo į kelių biržų prekybos sąrašus elgesiui. Remtasi bandiniais ir daugialypės regresijos skaičiavimais, laikinąjį kintamąjį vertinant kaip priklausomą kintamąjį. Rezultatai atskleidė, kad kapitalo sąnaudų mažinimas, atskyrimo laipsnis tarp kapitalo ir produktų rinkų, vidaus rinkos dalies konsolidavimas yra įtraukimo į kelių biržų prekybos sąrašus motyvacija, skatinanti Kinijos įmones sugrįžti į savo šalies vidaus vertybinių popierių biržą ir būti kelių biržų prekybos sąrašuose. Tuo metu kapitalo ir privataus valdymo atskyrimo laipsnio sumažinimas ir vis labiau prisotintos vietinės produktų rinkos palengvinimas yra Kinijos įmonių motyvacija keltis į užsienio rinkas ir būti kelių biržų prekybos sąrašuose. Tačiau privataus valdymo pranašumų motyvacija neturi didelės įtakos dviejų tipų įtraukimo į kelių biržų prekybos sąrašus elgesiui. Šios išvados paaiškina, kodėl Kinijos įmonės "grįžta" ir būna kelių biržų prekybos sąrašuose. Straipsnyje taip pat aptariami nauji aspektai, leidžiantys interpretuoti įtraukimo į kelių biržų prekybos sąrašus motyvacijas, taip papildant esamas buvimo kelių biržų prekybos sąrašuose motyvacijos teorijas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: įtraukimas į kelių biržų prekybos sąrašus, kapitalo sąnaudos, atskyrimo laipsnis, privataus valdymo pranašumai, produkto rinkos dalis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict