ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
INOVACIJOS MVĮ SEGMENTE: SVARBŪS POŽIŪRIO FAKTORIAI IR SKIRTUMAI PAGAL ĮMONĖS DYDĮ IR AMŽIŲ
Jaroslav Belas, Eva Ivanova, Zoltan Rozsa, Jaroslav Schonfeld

SANTRAUKA.  Inovacijos yra svarbi verslo veiklos dalis, nes jos daro įtaką įmonių padėčiai rinkoje ir finansinei veiklai. Jos padeda išlaikyti veikiančias bendroves didėjant konkurencijai. Straipsnio tikslas yra apibūdinti ir apskaičiuoti svarbius veiksnius, kurie nustato naujovių tendencijas MVĮ segmentuose. Todėl buvo atliktas Slovakijos ekonominės aplinkos praktinis tyrimas. Tyrime dalyvavo 529 respondentai. Hipotezei patvirtinti panaudota Pearsono statistika ir regresijos analizė. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad 56 % MVĮ reguliariai vykdo novatorišką veiklą, o didesnės ir senesnės įmonės investuoja intensyviau. Slovakijos MVĮ finansinė motyvacija ir supratimas apie vyriausybės inovacijų politiką santykinai nedidelis. Didžiausią įtaką įmonių inovacinei veiklai turi tam tikri informacijos kiekiai apie vyriausybės inovacijų politiką; mažiau įtakos turi kiti nepriklausomi kintamieji: išorės finansavimo šaltiniai ir vyriausybės finansinės paskatos.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: mažos ir vidutinės įmonės, MVĮ, inovacijos, išoriniai finansavimo šaltiniai, banko paskola, valstybės inovacijų politika.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict