ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
EKONOMINIO AUGIMO ĮTAKA DARBO UŽMOKESČIUI IR IŠMOKŲ DARBUOTOJAMS PASIŪLAI ČEKIJOS RESPUBLIKOJE
Martina Hedvičakova, Marcela Sokolova, Hana Mohelska

SANTRAUKA.  Čekija išgyvena ekonomikos augimo laikotarpį ir yra ES šalių grupėje, kuriose nedarbo lygis yra mažiausias ir žemesnis nei natūralus. Darbo jėgos trūkumas verčia įmones konkuruoti dėl darbuotojų. Vienas iš pagrindinių šios kovos lemiamų veiksnių galėtų būti išmokų pasiūlymai darbuotojams. Pirmoji straipsnio dalis skirta nedarbo lygio analizei ES ir Čekijos Respublikoje. Antroje straipsnio dalyje didžiausias dėmesys - išmokų darbuotojams keliais aspektais aptarimui. Rezultatai atskleidė, kad išmokų pasiūlymai darbuotojams tikrai nėra lemiamas veiksnys, turintis įtakos darbo rinkos situacijai. Socialinės išmokos sudaro tik nedidelę visų darbo jėgos sąnaudų dalį, o jų suma nepadidėja. Išmokų pasiūlymas darbuotojams ir jų dydis papildomai priklauso nuo organizacijos dydžio. Kuo daugiau darbuotojų dirba organizacijoje, tuo didesnis jų gaunamų išmokų skaičius. Nors Čekijos Statistikos departamento duomenimis darbuotojų pasitenkinimas išmokomis yra labai mažas, darbo jėgos trūkumas atsispindi darbo užmokestyje, kuris ilgą laiką didėjo. Darbuotojai dažniausiai naudojasi šia situacija ir daro spaudimą, kad būtų didinamas darbo užmokestis. Galima teigti, kad nedidelis nedarbo lygis Čekijos Respublikoje neturėjo didelės įtakos darbuotojų išmokų pasiūlymui, nepaisant to, kad darbuotojų pasitenkinimas jomis buvo labai mažas ilgą laiką.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: nedarbas, nedarbo plėtra, išmokos darbuotojams, pasitenkinimas darbu, Čekija, tyrimai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict