ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
AR PREKIŲ KAINOS KINTA TOLYGIAI?
Eduardo Cuenca Garcia, Margarita Navarro Pabsdorf

SANTRAUKA.  Kainų svyravimai prekių rinkose pasižymi unikaliomis savybėmis, kurios išskiria juos iš kitų įprastų rinkų. Be to, prekių sektorius yra pagrindinis besivystančių ekonomikų pagrindas bei darbo vietų, pajamų ir valstybės biudžeto šaltinis. Kadangi prekių rinkos turi tokį didelį poveikį šalių ekonominei gerovei, ekonomistai siekia įsigilinti į kainų svyravimus.
Didėjantį prekių augimą lemia skirtingos priežastys, lemiančios skirtingus rezultatus dėl kintančių trumpalaikių, vidutinių bei ilgalaikių veiksnių. Jie yra nevienalytis fenomenas. Todėl kainų kintamumas dažniausiai susijęs su klimato ir oro sąlygomis, naujų konkurentų atsiradimu, tiekimo lankstumu, technologine pažanga, žemės eksploatacijos pokyčiais ir kintančiais vartojimo modeliais.
Straipsnyje apžvelgiama kainų svyravimų priežastis ir padariniai, pateikiamas išsamesnės informacija apie prekių rinkų bei ekonomikos veikimo principus. Pirmoje dalyje įvardytos pastarųjų metų prekių kainų tendencijos. Antroje dalyje analizuojama prekių kainų svyravimų priežastis. Trečioje dalyje siekiama įvardyti veiksnius, kurie daro įtaką prekių kainų vystymuisi atliekant 23 prekių pavyzdžių analizę. Ankstesnių tyrimų rezultatai pasiūlė keletą galimybių, kaip nustatyti įtakas, priskiriamas kiekvienai iš šešių nustatytų prekių kategorijų .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: prekės, rinkos, kainų tendencijos, kintamumas, veiksnių analizė.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict