ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
TVARUMO ATASKAITOS IR INVESTUOTOJŲ REAKCIJA. RUMUNIJOS KAPITALO RINKOS POŽYMIAI
Leontina Păvăloaia, Mihai Carp, Iuliana Eugenia Georgescu

SANTRAUKA.  Tvaraus vystymosi intereso kontekste bendrovės gali veikti kaip tikri socialinės ir ekonominės aplinkos katalizatoriai, kurie pertvarko strateginius tikslus ir juos sutelkia į integruotą veiklą. Integruotas trijų ekonominių, socialinių ir aplinkosaugos rodiklių ataskaitų pateikimas užbaigia duomenų rinkinius, kuriuos naudoja investuotojai, siekdami pagrįsti investicinius sprendimus. Straipsnio tikslas - pasitelkus duomenis, būdingus subjektams, išvardytiems Bukarešto vertybinių popierių biržos pagrindiniame skyriuje, įvertinti tai, kokiu mastu tvarumo ataskaitų kokybė daro įtaką investuotojų sprendimų priėmimui. Tyrimų rezultatai atskleidžia didelę integruotų ataskaitų kokybės įtaką akcijų kainoms. Tai nurodo pateiktos ataskaitos rūšis (socialinė, aplinkosaugos ar abi) ir ataskaitos kategorija (aprašomoji arba kiekybinė). Tiek tvarumo ataskaitų kategorija, tiek rūšis turi nežymią įtaką investuotojų numatomai veiklai, kuri vertinama atsižvelgiant į būsimą akcijų pelną.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: tvarumo ataskaita, vertės aktualumas, Rumunijos kapitalo rinka.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict