ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
TENDENCIJOS, UŽDAVINIAI IR TVARIOS PLĖTROS PERSPEKTYVOS. EMPIRINĖ RUMUNIJOS ATVEJO ANALIZĖ
Laura Diaconu (Maxim), Andrei Maxim, Adina Dornean

SANTRAUKA.  Straipsnyje siekiama ištirti Rumunijos ekonominę, socialinę ir aplinkos klimato būklę nuo 2000 iki 2016 m., norint nustatyti pagrindinius tvarios plėtros uždavinius ir suformuluoti galimus sprendimus. Taikyti tiek kokybiniai, tiek kiekybiniai tyrimo metodai. Dokumentų analizė leido suformuluoti tris hipotezes, kurios buvo tikrinamos pasitelkus kelis modelius, pagrįstus antrinių duomenų statistine analize. Tyrimo išvadose pabrėžiama, kad siekdama išlaikyti ekonomikos augimą, Rumunija turi padidinti savo žmogiškąjį kapitalą, ypač susijusį su viduriniu išsilavinimu, mažinti taršą ir atliekas bei didinti socialinės integracijos lygį. Paskutinis aspektas galėtų būti pasiektas taikant atitinkamas politikos kryptis ir aktyvias perkvalifikavimo priemones, skirtas mažinti nedarbą, skurdą ir darbo užmokesčio nelygybę.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: tvarus vystymasis, ekonominis prieaugis, gyvenimo kokybė, socialinis įterpimas, aplinkosauga.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict