ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
NEOKLASIKINIS EKONOMINIO AUGIMO MODELIS IR JO SĄSAJOS SU DEMOGRAFINIO AUGIMO PROGNOZĖMIS
Paweł Dykas, Grzegorz Mentel, Tomasz Misiak

SANTRAUKA.  Šio straipsnio tikslas yra sukurti neoklasikinį Solow augimo modelį panaikinant prielaidą apie nuolatinį darbuotojų skaičiaus augimą. Manytina, kad darbuotojų skaičiaus augimo kelias lygus populiacijos augimo kelio produktui. Ekonominės veiklos koeficientas suprantamas kaip darbuotojų skaičiaus ir gyventojų skaičiaus dydžio santykis. Atsižvelgus į didėjantį darbuotojų skaičių, modelyje aptariamos ir demografinio proceso problemos. Toks pokytis reiškia tai, kad darbuotojų skaičiaus augimas asimptotiškas fiksuotai vertei (iš prognozės rezultato), tačiau jis ne begalinis, kaip Solow modelio atveju. Empirinėje straipsnio dalyje tikrinami modelio parametrai ir atliekamos skaitmeninės Lenkijos ekonomikos simuliacijos 2000-2050 metų laikotarpiui. Simuliacijoje pasitelktos demografinės Lenkijos ekonomikos iki 2050 metų prognozės rodo, kad populiacija Lenkijoje mažėja nuo 38,26 milijonų žmonių 2000 metais iki 33,95 milijonų 2050 metais. Išsiaiškinta, kad sumažėjusi populiacija neturės neigiamos įtakos nei darbuotojų skaičiui, nei ekonominiam augimui. Lenkijos ekonomika 2000 metais, palyginus su kitų ES narių ekonomikomis, pasižymėjo vienu mažiausių ekonominės veiklos rodikliu (τ=0,38). Todėl tyrime svarstomi du ekonominės veiklos koeficiento Lenkijos ekonomikoje formavimo scenarijai: realusis, kai τ 2000-2050 metų laikotarpiu pakyla nuo 0,38 iki 0,5, ir τ=0,5 pasirinkimas 2050 metams, kuris siejamas su vidutiniu Lenkijos lygiu, nes šis rodiklis nurodė šalis su didžiausiu šio tipo indikatoriumi iš visų ES narių ekonomikų 2016 metais, pavyzdžiui: Didžioji Britanija, Nyderlandai, Vokietija, Švedija. Antrasis scenarijus gana optimistiškas, nes tikimasi, kad τ bus 50 % aukštesnis nei pirmame variante ir 2050 metais pasieks 0,56 lygį.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: ekonominis augimas, demografinės prognozės, darbo produktyvumas, darbo infrastruktūra, skaitmeninės simuliacijos, populiacijos prognozės.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict