ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
NELYGYBĖ, GRIEŽTAS TAUPYMAS IR EKONOMINIAI LŪKESČIAI RUMUNIJOJE
Paul Dobrescu, Loredana Radu, Alina Bargăoanu

SANTRAUKA.  Europos Sąjungoje ekonominės krizės metu atsiradę socialiniai neramumai vis dar destabilizuoja daug valstybių, ypač Vidurio ir Rytų Europoje. Rumunija - ne išimtis. Per pastaruosius trejus metus Rumuniją neigiamai veikė politinis bei socialinis nestabilumas. Makro lygmenyje Rumunija skelbia apie ekonomikos augimą. Tačiau kas vyksta mikro lygmenyje? Remiantis pagrindiniais ekonomikos vystymosi rodikliais ir nacionaline visuomenės nuomonės apklausa, atlikta 2017 metų pabaigoje, darbe atskleidžiama, kad Rumunijos piliečiai nejaučia jokios sąsajos tarp įstojimo į ES arba, kitaip tariant, tarp blogos ES kapitalizacijos iš vienos pusės, ir vidaus bei išorės spragų didėjimo iš kitos. Straipsnio išvados paremtos duomenimis, gautais ES finansuoto didžiulio masto projekto "State of the Nation" metu, kurio tikslas - suformuoti internetinius duomenis apie strateginius rėmimo sprendimus Rumunijoje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: ekonominis vystymasis, augimas, vyriausybė, turtas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict