ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
KAIMO REGIONO ATSAKAS Į TVARAUS VYSTYMOSI POLITIKOS SKURDO MAŽINIMO PRIEMONES: ŠIAURĖS RYTŲ RUMUNIJOS ATVEJIS
Simona-Roxana Ulman, Vasile Isan, Costica Mihai, Mihaela Ifrim

SANTRAUKA.  Straipsnyje akcentuojama, kad gyvenimo lygis yra svarbus tvaraus vystymosi rodiklis. Atsižvelgiant į kaimo vietovių evoliucijos ypatumus, straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama kaimo skurdui aptarti, siekiant suprasti jo ypatumus, susijusius su materialiniu nepritekliumi ir pajamų lygiu. Tyrimo metu mėginta tiek tiesioginiu, tiek netiesioginiu būdu atskleisti dviejų šiaurės rytų Rumunijos kaimų bendruomenių ekonominę padėtį, siekiant atkreipti dėmesį į akivaizdžiai didelį skurdą ir nelygybę šiuose regionuose. Tokiomis aplinkybėmis buvo nustatyti keletas ypač skurdžių regionų. Tai suteikė galimybę išsamiai ištirti vargingų žmonių profilį ir atskleisti, kad didžiausią įtaką jam daro tokie veiksniai: (1) išsilavinimo statusas, (2) darbo statusas, (3) sveikata ir (4) gyvenimo sąlygos. Be to, tyrimo metu buvo pastebėta ir kitų dalykų, susijusių su sudėtingo materialinio nepritekliaus grupe bei šiai grupei priklausančių žmonių profilių gerinimu. Tai atlikta norint įrodyti, kad atsako lygis į tvaraus vystymosi tikslus yra labai žemas ir, norint šį lygį pakelti, reikia imtis tam tikrų politinių pokyčių.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: pajamų lygis, pajamų nelygybė, materialinis nepriteklius, kaimo skurdas, tvaraus vystymosi politika.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict