ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
INTERESŲ KONFLIKTAS IR PELNINGUMAS. TEISINIS IR EKONOMINIS POŽIŪRIS
Tudorel Toader, Florin Oprea, Ada-Iuliana Popescu

SANTRAUKA.  Šio straipsnio tikslas yra atskleisti neigiamą poveikį, kurį bankų pelningumui įmonių valdymo ir audito principų kontekste sukelia interesų konfliktas. Manytina, kad interesų konflikto priežastis yra banko vykdomosios pareigybės dvilypumas, kai valdybos narys tuo pačiu metu yra audito komiteto narys. Remiantis duomenimis, per dešimtį metų (2006-2015 m.) surinktais iš 180 Vidurio ir Rytų Europos (VRE) šalių komercinių bankų, buvo išnagrinėtas interesų konflikto poveikis banko pelningumui, išmatuotas kaip vidutinis viso turto rodiklis ir vidutinis nuosavo kapitalo pelnas. Kontroliniai kintamieji yra specifiniai banko, makroekonominiai ir specifiniai pramonės veiksniai. Tyrimo rezultatai rodo, kad interesų konfliktų egzistavimas neigiamai veikia pelningumą, todėl galima daryti išvadą, kad teisinės sistemos tobulinimas dėl valdybos narių nesuderinamumo galėtų pagerinti bendrą valdymo kokybę ir bankų ekonominius rezultatus. Išvados ir rekomendacijos gali būti naudingos tiek bankininkystės sektoriaus subjektams, tiek vyriausybinėms, prižiūrinčioms valdžios institucijoms, siekiančioms gerinti kokybę ir efektyvumą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: interesų konfliktas, teisiniai nesuderinamumai, audito komitetas, įmonių valdymas, banko pelningumas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict