ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
INSTITUCINĖ APLINKA IR EKONOMINĖ PLĖTRA ES VALSTYBĖSE: ĮTAKA NAUJO VERSLO KŪRIMUI
Angela Roman, Valentina Diana Rusu, Ovidiu Stoica

SANTRAUKA.  Tyrimo tikslas yra empiriškai išanalizuoti tai, kaip specialūs institucinės aplinkos faktoriai, atsižvelgiant į ekonomikos plėtros būklę, veikia naujo verslo kūrimo dinamiką. Analizėje remiamasi Europos Sąjungos šalių narių pavyzdžiu. Pasitelkta 15-kos metų oficialių duomenų apdorojimo technika (2002-2016). Priklausomas kintamasis ekonometriniame modelyje yra ankstyvos stadijos verslumas. Kaip aiškinamieji kintamieji, buvo įtraukti keli rodikliai, apibrėžiantys šalies institucinę aplinką. Be to, analizuojama valdžios institucijų kokybės įtaka kuriant naujus verslus, atsižvelgiant į ekonomikos plėtros lygį. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad naujo verslo kūrimas ES šalyse yra itin susijęs su institucine aplinka. Institucinių kintamųjų poveikiai naujo verslo kūrimui skiriasi pagal tiriamųjų šalių ekonomikos vystymosi stadijas. Ši studija dar kartą patvirtina esminę institucinės aplinkos tvirtumo ir kokybės svarbą verslumui skatinti ir naujoms įmonėms kurti.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: naujas verslas, verslumas, ekonominė laisvė, konkurencingumas, vyriausybė, ekonominė plėtra.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict