ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
FINANSINĖS KRIZĖS POVEIKIS AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMOS KOKYBEI. TYRIMAS IŠ STUDENTŲ PATIRIAMO PAŽEIDŽIAMUMO PERSPEKTYVOS
Daniela-Tatiana Agheorghiesei, Sorin Gabriel Anton, Dinu Airinei

SANTRAUKA.  Finansų krizė paveikė kelias gyventojų kategorijas. Straipsnyje pristatomi 329 studentų atvejų tyrimo rezultatai siekiant sužinoti jų nuomonę ir suvokimą apie finansų krizės poveikį socialiniam pažeidžiamumui, studentų gyvenimo kokybei ir aukštojo mokslo sistemos kokybei. Kiekybinio pobūdžio tyrimui 2013-2016 metais buvo pasitelktos anketos. Pagrindiniai rezultatai atskleidė studentų nuomonę dėl to, kad atsižvelgus į finansų krizę, jie priklauso socialiai pažeidžiamai kategorijai. Dėl krizės jie jaučiasi labiau pažeidžiami kaip studentai (jaučia, kad sudėtinga baigti studijas, nes po jų teks susidurti su sunkia ekonomine padėtimi, kad po studijų baigimo jų laukia neaiški ateitis). Krizė paveikė studentų gyvenimo, šeimos pajamų ir asmeninio gyvenimo kokybę. Tačiau jie pripažįsta, kad finansų krizė neturėjo įtakos švietimo sistemos kokybei nei mokymo, nei medžiagos ar infrastruktūros požiūriu.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: edukacinė sistema, aukštojo mokslo sistemos kokybė, finansinė krizė, pažeidžiamumas, konkrečios rizikos, studentų gyvenimo kokybė.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict